ROKO S.C. M.ROKOSA A.ROKOSA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost eksportu firmy ROKO S.C. M.ROKOSA A.ROKOSA poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Sprzęt medyczny”

Celem projektu jest promowanie produktów ROKO na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki (MPG)
 
Planowane efekty projektu:
  • rozszerzenie działalności eksportowej;
  • podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych;
  • wzrost przychodów z eksportu;
  • wzrost konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym.
 
Okres realizacji: 01/07/2020 – 30/06/2023
Całkowita wartość projektu: 508 200,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 381 150,00 PLN
/****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/ ///